Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT018025 LR09/TJ6 Taloushallinnon tietojärjestelmät 3 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Henri Teittinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Erittäin suositeltavaa on, että LRY, TJ3 ja LR02 tai LR06 on suoritettu. Kurssin oppimissisältöä voidaan lisäksi täydentää kursseilla TJ5, TJ11 ja TJ16.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on antaa kokonaisvaltainen kuva tietotekniikan soveltamismahdollisuuksista laskentatoimen alueella sekä valmiuksia vastata yrityksen taloushallinnon tietojärjestelmien hankinnasta ja kehittämisestä.

Sisältö

Kurssilla perehdytään taloushallinnon tietojärjestelmien erilaisiin toteutusvaihtoehtoihin, sekä tietojärjestelmien hyväksikäyttöön taloushallinnon eri osa-alueilla. Samalla käsitellään keskeisiä taloushallinnon valmisohjelmistojen ominaisuuksia sekä ohjelmistojen arviointia ja hankintaa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tietotekniikan mahdollisuudet taloushallinnon kehittämisessä, WSOY, Ekonomia, Granlund, M.; Malmi, T. (2004)
Muu kuulustelu- ja oppimateriaali:
Artikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Perus- ja aineopinnot (Tietojärjestelmätiede)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aineopinnot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos