Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO022100 JO10 Liikkeenjohdon konsultointi 6 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Riku Santala
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva konsultoinnista ja tarjota valmiuksia arvioida konsultointia mahdollisena työtehtävänä tai käytettävänä palvelumuotona. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on kaupalliset ja sisällölliset valmiudet hankkia konsultointipalveluita. Opiskelija tunnistaa keskeiset asiat, joita tarvitaan konsultointipalveluiden tuottamiseen. Lisäksi kurssilla käydään läpi asiantuntijayhteisön strategista johtamista konsultointiyrityksen näkökulmasta.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään liikkeenjohdon konsultoinnin eri osa-alueisiin sekä konsultin työhön ja kehityshaasteisiin.
Kurssiin liittyy esseiden kirjoittaminen sekä työryhmässä laadittava käytännön konsultointiharjoitus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Luentosarja, pienryhmäohjaus, harjoitustyöt.

Opetus IV periodin aikana intensiivinä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk. Intensiivikurssi IV periodin aikana.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. ETHAN, RASIEL; PAUL, N., FRIGA. The McKinsey Mind. Understanding and Implementing the Problem-Solving Tools and Management Techniques of the World's Top Strategic Consulting Firm. , McGraw-Hill, 2001. 9780071374293.

2. Kurssilla ilmoitettavat artikkelit ja kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Aineopinnot (Johtaminen ja organisointi)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tietojärjestelmätiede (FM)
Opintokokonaisuudet