Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YR222072 YR7 Startup! 10 op
Vastuutaho
Yrittäjyys
Vastuuhenkilö
Pekka Stenholm, Tommi Pukkinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Kurssi tarjoaa opiskelijoille käytännön kokemuksia yrittäjyydestä ja tilaisuuksia soveltaa oppimaansa teoriatietoa aidossa liiketoimintaympäristössä. Kurssin jälkeen opiskelijoilla on omakohtaista kokemusta yritysideoiden luomisesta ja liiketoimintamallien testaamisesta. Kurssi lisää opiskelijoiden valmiuksia kehittää, arvioida ja hyödyntää uusia liiketoimintamahdollisuuksia missä tahansa organisaatiossa. Lisäksi kurssi harjaannuttaa opiskelijoiden ongelmanratkaisu-, tiimityöskentely-, projektinhallinta- ja viestintätaitoja.

Sisältö

Opiskelijat ideoivat ja perustavat kurssilla poikkitieteellisissä tiimeissä yrityksen kevätlukukauden aikana. Startup-tiimit toimivat yhteistyössä potentiaalisten asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Kurssi koostuu tiimien yhteisistä kurssitapaamisista, liiketoimintamallin ja tuotteen/palvelun kehittämisestä, testaamisesta ja markkinoinnista sekä demoista ja kirjallisesta kurssiraportista. Kurssitapaamisiin sisältyy harjoitustöitä, ryhmäkeskusteluja, pitchausta, tietoiskuja ja yrittäjävieraita.

Toteutustavat

Kurssi kestää koko kevätlukukauden (kaksi periodia). Kurssiin ei sisälly varsinaista luento-opetusta eikä tenttiä. Pääpaino on tiimin omassa aktiivisessa toiminnassa markkinoilla. Lisäksi kurssilaisilla on yhteisiä tapaamisia keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Kurssi on tarjolla suomeksi. Turun yliopistossa opiskelevien lisäksi kurssille osallistuu Turun ammattikorkeakoulun, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin opiskelijoita.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

1. Kurssitapaamiset, noin 12 kertaa
2. Liiketoimintamallin ideoiminen ja testaaminen
3. Valmis tuote/palvelu tai demoversio ja testaaminen
4. Markkinointi/viestintä
5. Tapahtumaosallistumiset
6. Kirjallinen kurssiraportti ja kirjallinen itsearviointi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. LeanCanvas -guide

2. Muu jaettava materiaali

Lisätietoja

Ilmoittautuminen Nettiopsuun.
Note! Teaching in the course is only in Finnish. Exchange students may also participate provided that they are able to keep up with the course with the help of Finnish speaking members of the startup team in which they join. Also, some personal tutoring can be organized in English.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Obligatory core courses (Business and Innovation Development)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Biokemian laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Aineopinnot (Yrittäjyys)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tietojärjestelmätiede (FM)
Opintokokonaisuudet