Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT042122 KT54 Johdatus taloustieteen matematiikkaan 2 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Eero Mäkynen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tutustua taloustieteessä yleisesti käytettyihin matemaattisiin menetelmiin.

Sisältö

Opintojakson aikana kerrataan lineaarialgebran ja differentiaalilaskennan perusteet. Lisäksi tutustutaan rajoittamattomiin ja rajoitettuihin optimointitehtäviin.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojakso on suunnattu ainoastaan taloustieteen 2. vuoden KTK-opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t

Opetus järjestetään intensiivimuotoisena syksyn I periodissa.

Opetuskieli

suomi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Lisätietoja

Luentoajat:
29.8.17 klo 16-18, ls06
30.8.17 klo 16-18, ls06
31.8.17 klo 16-18, ls06
4.9.17 klo 16-18, ls06
5.9.17 klo 16-18, ls06
6.9.17 klo 16-18, ls06

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet