Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1302 P1 Johdatus filosofiaan 3 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Filosofian tutkijatohtori

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijan oletetaan tuntevan keskeistä filosofian terminologiaa sekä hallitsevan pääpiirteittäin filosofisen argumentaation erityispiirteitä.

Sisältö

Filosofisen tutkimuksen perusalueiden sekä näiden sisältämien filosofisten ongelmien ja tärkeimpien ratkaisuyritysten pääpiirteiden esittely.

Toteutustavat

Luentokurssit kuulusteluineen tai kirjallisuuskuulustelu.Tentin voi suorittaa myös sähköisesti tenttiakvaariossa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sober: Core Questions in Philosophy (2nd ed.)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
P2. FILOSOFIAN OPINTOJAKSOT (Elämänkatsomustieto)
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet