Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1303 P2 Filosofian historia I 3 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Filosofian tutkijatohtori

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijan oletetaan tuntevan keskeisten filosofian klassikkojen teorioiden olennaisen sisällön ja ymmärtävän filosofian historian kehityslinjoja

Sisältö

- filosofian synty ja varhainen kehitys (antiikki)
- keskeisten klassikkojen teoriat niiden aatehistoriallisessa yhteydessä

Toteutustavat

Luentokurssit kuulusteluineen tai kirjallisuuskuulustelu.Tentin voi suorittaa myös sähköisesti tenttiakvaariossa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Skirbekk & Gilje: A History of Western Thought

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A1. FILOSOFIAN OPINTOJAKSOT (Elämänkatsomustieto)
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet