Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1306 P4 Tietoteoria ja Tieteenfilosofia I 3 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Ari Maunu

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan tietävän tietoteorian ja tieteenfilosofian perusasiat.

Sisältö

- skeptisismi
- tieto
- oikeutus
- tieteellinen menetelmä ja tieteellisen tiedon luonne
- määritelmistä, käsitetyypeistä ja mittaamisesta
- kausaliteetti
- tieteellinen selittäminen ja ymmärtäminen; selitystyypeistä

Toteutustavat

Luentokurssit kuulusteluineen tai kirjallisuuskuulustelu. Tentin voi suorittaa myös sähköisesti tenttiakvaariossa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lammenranta: Tietoteoria ja Rosenberg: Philosophy of Science: A Contemporary Introduction (3rd ed.)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A1. FILOSOFIAN OPINTOJAKSOT (Elämänkatsomustieto)
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet