Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1309 P6 Etiikka I 3 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Susanna Uusitalo

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijan oletetaan tuntevan tavanomaiset normatiivisen etiikan teoriat sekä metaeettisten teorioiden lähtökohdat.

Sisältö

- filosofisen etiikan tutkimuskohde
- keskeiset ongelmanasettelut
- peruskäsitteet
- ongelmien ratkaisuyritykset pääpiirteittäin
- metaetiikan luonne
- erilaisten etiikan teorioiden käsittely
- eettinen rationaalisuus
- moraalin asema inhimillisessä toiminnassa

Toteutustavat

Luentokurssit kuulusteluineen tai kirjallisuuskuulustelu.
Tentin voi suorittaa myös sähköisesti tenttiakvaariossa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pietarinen & Poutanen: Etiikan teorioita ja Tännsjö: Understanding Ethics: An Introduction to Moral Theory (2nd ed.)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
P2. FILOSOFIAN OPINTOJAKSOT (Elämänkatsomustieto)
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet