Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1311 P8 Klassikko 4 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Filosofian tutkijatohtori (KF) ja Ari Maunu (TF)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan tuntevan joidenkin filosofian klassisten tekstien sisällön ja ymmärtävän niissä käytettyjä argumentteja.

Sisältö

Tutustuminen joihinkin filosofian klassisiin teksteihin.

Toteutustavat

Luentokurssi kuulusteluineen tai kirjallisuuskuulustelu. Tentin voi suorittaa myös sähköisesti tenttiakvaariossa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:

Jokin vaihtoehdoista 1–4:

Teoreettinen filosofia:

  1. FILY 1321 Russell: The Problems of Philosophy (myös suom.) ja Kripke: Naming and Necessity

  2. FILY 1313 Platon: Theaitetos & Faidon ja Hume: Enquiry Concerning Human Understanding (myös suom.)

Käytännöllinen filosofia:

  1. FILY1314 Aristoteles: Nikomakhoksen etiikka (Aristoteleen teokset, osa VII; Gaudeamus, 272 s.) ja Mill: On Liberty (myös suom.)

  2. FILY1315 Locke: Tutkielma hallitusvallasta ja Rousseau: Yhteiskuntasopimuksesta

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet