Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1414 A8 Yhteiskuntatieteiden filosofia 2 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Eerik Lagerspetz

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perillä yhteiskuntatieteiden filosofista erityisongelmista ja kykenee soveltamaan tietoaan opiskellessaan yhteiskuntatieteitä.

Sisältö

- yhteiskuntatieteiden erityisluonne
- perehtyminen keskeisiin yhteiskuntatieteiden filosofisiin kysymyksiin

Toteutustavat

Luentokurssit kuulusteluineen tai kirjallisuuskuulustelu. Tentin voi suorittaa myös sähköisesti tenttiakvaariossa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Yksi seuraavista:

  1. Kusch: Ymmärtämisen haaste

  2. Rolin, Kakkuri-Knuuttila ja Henttonen (toim.): Soveltava yhteiskuntatiede ja filosofia

  3. Ylikoski & Kokkonen: Evoluutio ja ihmisluonto

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet