Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1416 A10 Oikeusfilosofia 2 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Eerik Lagerspetz

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee oikeusfilosofista perinnettä ja on selvillä niistä filosofisista erityiskysymyksistä, jotka liittyvät lainsäädäntöön ja lain soveltamiseen.

Sisältö

- oikeus yhteiskunnallisena ilmiönä ja tutkimuskohteena
- oikeusfilosofian perinteet
- perehtyminen oikeusfilosofian erityiskysymyksiin kuten oikeudenmukaisuuden ja rankaisemisen ongelmiin

Toteutustavat

Luentokurssit kuulusteluineen tai kirjallisuuskuulustelu. Tentin voi suorittaa myös sähköisesti tenttiakvaariossa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Yksi seuraavista:

Dworkin: Law’s Empire

Hart: The Concept of Law

Lagerspetz: Oikeusajattelun vuosisata

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet