Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1409 A11 Tieteenfilosofia II 4 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Ari Maunu

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on tutustunut sisältö-kohdassa mainittuja aiheita koskevaan kirjallisuuteen.

Sisältö

Tiede ja näennäistiede; tieteen rationaalisuus, objektiivisuus ja arvot; alideterminaatio; selitysmallit; empirismi; tieteellinen realismi

Toteutustavat

Luentokurssit kuulusteluineen tai kirjallisuuskuulustelu. Tentin voi suorittaa myös sähköisesti tenttiakvaariossa.

Vaadittavat opintosuoritukset

kirjallisuuskuulustelu

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Curd & Cover (eds.): The Philosophy of Science: The Central Issues. Luvut I, II, III, VI ja IX

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet