Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1404 A3 Klassikkotutkimus 4 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Olli Koistinen (TF) ja Eerik Lagerspetz (KF)

Osaamistavoitteet

Opiskelijan täytyy kurssin suoritettuaan hallita valitsemansa klassisen tekstin keskeiset argumentit ja ymmärtää kommentaarikirjallisuuden perusteella teoksen tulkintaan liittyviä kysymyksiä.

Sisältö

Tutustuminen joihinkin filosofian klassisiin teksteihin sekä niitä kommentoivaan moderniin kirjallisuuteen.

Toteutustavat

Luentokurssi tai kirjallisuuskuulustelu. Tentin voi suorittaa myös sähköisesti tenttiakvaariossa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Yksi seuraavista vaihtoehdoista:

  1. Hegel: Oikeusfilosofia ja Knowles: Hegel’s Philosophy of Right
  2. Hobbes: Leviathan ja Tuck: Hobbes
  3. Hume: A Treatise on Human Nature ja Garrett: Hume
  4. Leibniz: Filosofisia tutkielmia ja Mates: The Philosophy of Leibniz: Metaphysics and Language
  5. Nietzsche: Hyvän ja pahan tuolla puolen ja Moraalin alkuperästä ja Nehamas: Nietzsche: Life as Literature
  6. Platon: Valtio ja Pietarinen: Platonin filosofia
  7. Kant: Puhtaan järjen kritiikki ja Koistinen: Kant ja puhtaan järjen kritiikki
  8. Descartes: Metafyysisiä mietiskelyjä ja Carriero: Between Two Worlds: A Reading of Descartes’s Meditations

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet