Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1418 A5 Poliittinen filosofia 4 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Eerik Lagerspetz

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee poliittisen ajattelun perinnettä ja kykenee tarkastelemaan erilaisia politiikassa esiin nousevia kysymyksiä filosofisesta näkökulmasta.

Sisältö

- poliittisen ajattelun perinteet
- demokratian filosofia
- filosofia ja ajankohtaiset poliittiset kysymykset

Toteutustavat

Luentokurssi kuulusteluineen tai kirjallisuuskuulustelu. Tentin voi suorittaa myös sähköisesti tenttiakvaariossa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kaksi seuraavista:

Sihvola: Maailmankansalaisen etiikka

Young: Justice and the Politics of Difference

Herne: Mitä on oikeudenmukaisuus?

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet