Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1419 A6 Käytännöllinen etiikka 4 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Eerik Lagerspetz

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ainakin yhteen käytännöllisen etiikan osa-alueeseen liittyvää keskustelua ja osaa kriittisesti arvioida argumentteja myös muilla käytännöllisen etiikan alueilla.

Sisältö

Perehtyminen käytännöllisen etiikan menetelmiin ja argumentaatioon sekä ajankohtaisiin tieteen ja teknologian synnyttämiin eettisiin kysymyksiin ja niiden ratkaisuyrityksiin.

Toteutustavat

Luentokurssi kuulusteluineen tai kirjallisuuskuulustelu. Tentin voi suorittaa myös sähköisesti tenttiakvaariossa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kaksi seuraavista:

Aaltola:Eläinten moraalinen arvo

O´Neill: Autonomy and Trust in Bioethics

Häyry: Ihminen 2.0: Geneettisen valikoinnin ja ja parantelun eettiset kysymykset

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet