Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1411 A7 Mielenfilosofia 3 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Olli Koistinen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijan on ymmärrettävä mieleen ja tietoisuuteen liittyvät filosofiset ongelmat ja näiden ongelmien tärkeimmät ratkaisuvaihtoehdot.

Sisältö

-mielen ja materian suhde
-tietoisuuden ja intentionaalisuuden luonne ja ehdot
-mentaalisen todellisuuden selittäminen
-käsitteenmuodostus

Toteutustavat

Luentokusrssi kuulusteluineen tai kirjallisuuskuulustelu. Tentin voi suorittaa myös sähköisesti tenttiakvaariossa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Heil: Philosophy of Mind: A Contemporary Introduction (3rd ed.)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet