Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1318 V14 Varhaismoderni filosofia 5 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Olli Koistinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää miten uusi tiede haastoi keskiajan aristoteelisen filosofian ja käsittää tieteen ja filosofian suhteen. Opiskelija tuntee myös keskeisten varhaismodernien ajatussuuntien edustajien maailmankuvat.

Sisältö

- Uuden ajan alun filosofian suhde keskiajan aristotelismiin
- Filosofia uuden ajan alun tieteellisen maailmankuvan näkökulmasta
- Mielen ja ruumiin suhde
- Mekanistisen ja teleologisen (intentionaalisen) selittämisen yhteensopivuus
- Moraalinen vastuullisuus
- Luonnon käsite
- Tahdonvapaus
- Yhteiskuntafilosofia
- Etiikka

Toteutustavat

Luentokurssit kuulusteluineen tai kirjallisuuskuulustelu. Tentin voi suorittaa myös sähköisesti tenttiakvaariossa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

FILY1319 Nadler: A Companion to Early Modern Philosophy Culture and Equality 5 op   

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet