Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI6101 Kemia I 4 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Päivi Poijärvi-Virta
Edeltävät opinnot
Lukion kemian oppimäärän syventävät kurssit

Osaamistavoitteet

Kemia I -kurssin tavoitteena on opettaa yleisen kemian perusasiat. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa nimetä systemaattisesti yksinkertaiset epäorgaaniset yhdisteet ja ymmärtää kemiallisen kaavan ja reaktioyhtälön stoikiometrisen merkityksen ja osaa soveltaa niitä käytännössä. Opiskelija tietää miten erilaiset kemialliset sidokset muodostuvat ja tunnistaa kemiallisten reaktioiden tyypit. Opiskelija tuntee alkuaineiden ominaisuudet, esiintymisen ja niiden tärkeimmät yhdisteet. Osaamisen toteutumista tarkastellaan laskuharjoituksissa, joissa sovelletaan opetettuja asioita käytännössä.

Sisältö

Kemian peruskäsitteet, epäorgaanisten yhdisteiden nimistö, kemiallisten ilmiöiden lainalaisuudet, stoikiometria, kemialliset sidokset ja reaktiotyypit, pääryhmien alkuaineet ja niiden tärkeimpien yhdisteiden ominaisuudet ja tyypillisimmät reaktiot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 36 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kurssi luennoidaan joka syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Steven S. Zumdahl, Donald J. DeCoste: Chemical Principles, 7. painos, Brooks/Cole, soveltuvin osin sekä Moodlessa jaettava luentomateriaali

Lisätietoja

Kurssi on tarkoitettu kemian pääaineopiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
Kemian laitos
Kemian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
KEMI6101 Kemia I
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science