KEMI6102 Kemia II 4 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Päivi Poijärvi-Virta
Edeltävät opinnot
Lukion kemian oppimäärän syventävät kurssit

Osaamistavoitteet

Kemia II -kurssin tavoitteena on opettaa analyyttisen ja epäorgaanisen kemian perusasiat. Kurssin jälkeen opiskelija osaa käsitellä kaasu- ja liuostasapainoja ja soveltaa niitä käytännössä. Opiskelija tuntee siirtymämetallit ja niiden ominaisuudet ja hallitsee metallien yksinkertaiset sidos- ja pakkautumismallit. Osaamisen toteutumista tarkastellaan laskuharjoituksissa, joissa sovelletaan opetettuja asioita käytännössä.

Sisältö

Perustiedot kaasu- ja liuostasapainoista ja niiden sovelluksista, siirtymämetallit, metallien yksinkertaiset sidos- ja pakkautumismallit sekä heikot vuorovaikutukset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Steven S. Zumdahl, Donald J. DeCoste: Chemical Principles, 7. painos, Brooks/Cole, soveltuvin osin sekä Moodlessa jaettava luentomateriaali

Lisätietoja

Kurssi on tarkoitettu kemian pääaineopiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
Kemian laitos
Kemian laitos

Avoimet kurssi-ilmoittautumiset

1.9.2017 - 30.10.2017
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
KEMI6102 Kemia II
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science