Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI6105 Kemistin työmenetelmät I 4 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Veli-Matti Vesterinen

Osaamistavoitteet

Työturvallisuusluennoilla annetaan valmius turvalliseen laboratoriotyöskentelyyn: laboratorio- ja työturvallisuutta koskeva lainsäädäntö, laboratoriossa esiintyvät vaarat ja niiden torjuminen, henkilökohtainen suojautuminen, laboratoriojätteiden oikea käsittely, toiminta vahinkotilanteessa. Harjoitustyöosiossa tutustutaan mitta- ja painoanalyyttisten ja muiden perusharjoitustöiden kautta laboratorion perustyövälineisiin ja -työmenetelmiin sekä keskeisiin yleisen kemian ilmiöihin.

Sisältö

Turvallinen laboratoriotyöskentelyn perusteet sisältäen laboratorio- ja työturvallisuutta koskeva lainsäädäntö, laboratoriossa esiintyvät vaarat ja niiden torjuminen, henkilökohtainen suojautuminen, laboratoriojätteiden oikea käsittely ja toiminta vahinkotilanteessa. Lisäksi opitaan laboratorion perustyömenetelmiä, kuten punnitseminen ja mittaaminen, liuosten valmistaminen ja titraaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Harjoitukset 35 t 0 t

Luennot: 3 x 2 h
Luentoihin liittyy oppimistehtäviä ja sähköinen kuulustelu.
Laboratorioharjoitustyöt: 7 x 5 h. Työt tehdään ohjattuina ryhmätöinä.
Lisäksi tehdään harjoitustöihin liittyvät ennakko- ja kokoavat tehtävät.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Aktiivinen läsnäolo luennoilla ja kaikilla harjoitustyökerroilla. Hyväksytysti suoritetut työturvallisuusjakson kuulustelu sekä ennakko- ja kokoavat tehtävät.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoitustyömoniste ja sähköisen oppimisympäristön kautta jaettava muu materiaali.

Lisätietoja

Kurssi on tarkoitettu kemian pääaineopiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
Kemian laitos
Kemian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science