Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KANS1463 Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin: kansatieteen näkökulmia 2 op
Vastuutaho
Kansatiede
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Maija Mäki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu uusiin teknologioihin erityisesti kansatieteilijän käytännön työelämän tarpeiden osalta: sekä tutkimus- että tuottamisnäkökulma. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustietämys ja analyyttistä sekä luovaa ymmärrystä digitaalisista työvälineistä ja toimintatavoista kansatieteilijän erilaisissa työympäristöissä.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään vuosittain vaihtuvien teemojen avulla erilaisiin digitaalisiin työmenetelmiin ja toimintatapoihin kulttuuritoimialalla. Esille nousevat mm. museotyön erilaiset piirteet esineluetteloinnista paikkatietoaineistoihin ja tiedon esittämisen tapoihin. Kurssin aikana perehdytään mm. Finnan aineistoihin tutkijan ja tiedontuottajan näkökulmista. Kurssin aikana tehdään käytännön harjoituksia, jotka avaavat digitaalista toimintaympäristöä erityisesti kansatieteilijän eri toimenkuvien kautta.

Toteutustavat

Luentoja 4 h, työpajatyöskentelyä 12 h, oppimispäiväkirja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jaetaan kurssin aikana.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies