Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI8909 P4b Suomen taidehistoria konteksteissaan II: 1800- ja 1900-luvut 4 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Lehtori Lars Saari / Yliopistonlehtori Riikka Stewen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee Suomen ja valituilta osin sen lähialueiden kuvataiteiden, arkkitehtuurin ja muotoilun tärkeimmät ilmenemismuodot 1800- ja 1900-luvuilla. Opiskelija ymmärtää periodiluokitusten perusteet. Hän osaa hahmottaa taiteen tuotannon riippuvuussuhteet eri aikojen yhteiskuntajärjestelmiin ja instituutioihin. Opiskelijalla on tärkeimpien taiteilijoiden ja teosten perustuntemus.

Sisältö

Suomen sekä valituin osin Ruotsin ja muiden naapurimaiden taiteet: Instituutiot, yhteiskunnalliset funktiot ja vaiheet sekä tärkeimmät taiteilijat ja teokset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Luentokuulustelu

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla erikseen ilmoitettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies