Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI6111 Kemistin aineopintojen harjoitustyöt I 4 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Petri Tähtinen
Edeltävät opinnot
Kemistin työmenetelmät I ja II. Opettajilla: Kemistin työmenetelmät I ja Kemian työmenetelmät opettajille.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yleisimmät orgaanisen kemian ja kemiallisen biologian työmenetelmät, laboratorion välineistön ja laitteistot. Opiskelija osaa suorittaa itsenäisesti orgaanisen kemian perusreaktioihin pohjautuvia synteesejä. Opiskelija hallitsee luonnonyhdisteiden kemiassa käytettävät perusanalyysimenetelmät. Opiskelija omaa perustaidot molekyylimallinnuksen ja reaktiokinetiikan hyödyntämiseen.

Sisältö

Kurssiin kuuluu seitsemän harjoitustyötä orgaanisen kemian ja kemiallisen biologian eri osa-alueilta. Harjoitustöissä syntetisoidaan viisi orgaanista yhdistettä käyttämällä pelkistysreaktiota, esteröintiä ja Grignardin reaktiota sekä Dielsin ja Alderin additiota. Lisäksi eristetään ja todennetaan polyfenoleita eri kasvinäytteistä sekä määritetään kasviuutteen biologisia aktiivisuuksia. Harjoitustöissä perehdytään myös reaktiokinetiikkaan sekä tutustutaan laskennalliseen kemiaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Harjoitukset 64 t 0 t

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyöt 70 t.
Työmenetelmäluennot (6 t, läsnäolo pakollista) kuunnellaan toisen
lukuvuoden syyslukukauden alussa ennen varsinaisia harjoitustöitä, jonka
jälkeen pääsee suorittamaan varsinaiset harjoitustyöt (64 t). Harjoitustöitä voi tehdä omaan tahtiin varausjärjestelmän mukaisesti
laboratorion aukioloaikoina.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Kemian pääaineopiskelijat: 2. vuoden syksyllä. Suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti Spektroskopian perusteet-kurssin kanssa. Kurssi järjestetään joka syksy.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoitustyömoniste ja Moodlessa jaettava materiaali

Lisätietoja

Kurssi on tarkoitettu kemian pääaineopiskelijoille

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
Kemian laitos
Kemian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science