Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI6112 Kemistin aineopintojen harjoitustyöt II 4 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Henri Kivelä
Edeltävät opinnot
Kemistin työmenetelmät I ja II

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelija perehtyy tehtävien harjoitustöiden kautta kemialliseen (epäorgaaniseen) syntetiikkaan, kemiallisten mittausprosessien taustaan, käytännön mittalaitteiden käyttöön, näytteiden käsittelyyn, sekä tulosten kriittiseen analyysiin ja raportointiin. Tavoitteena on, että opiskelija kykenee kurssin jälkeen itsenäiseen laboratoriotyöskentelyyn, soveltamaan oppimiaan taitoja kemiallisten ongelmien ratkaisemiseen kokeellisesti, ja raportoimaan tuloksiaan kirjallisesti selkeästi ja tieteellistä käytäntöä noudattaen.

Sisältö

Kurssilla tutkitaan fysikaalisen, epäorgaanisen ja analyyttisen kemian ilmiöitä 10 harjoitustyön avulla. Kurssilla tarkastellaan mm. puhtaiden aineiden neste-höyrytasapainoa, erilaisten kompleksiyhdisteiden ja niiden eri isomeerien valmistusta, karakterisointia ja ominaisuuksien määritystä, orgaanisten yhdisteiden typpipitoisuuden mittausta, ja liuosten valmistusta sekä ominaisuuksien määrittämistä analyyttisillä menetelmillä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Harjoitukset 60 t 0 t

Työmenetelmäluennot (4 h) ja 10 harjoitustyötä (n. 60 h). Työmenetelmäluennoilla läsnäolopakko.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Hyväksytyt kirjalliset työselostukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Järjestetään joka vuosi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Työmenetelmäluennot ja työohjeet.

Lisätietoja

Kurssi on tarkoitettu kemian pääaineopiskelijoille

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
Kemian laitos
Kemian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science