Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI6113 Orgaanisen kemian ja kemiallisen biologian aineopintojen harjoitustyöt 4 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Heidi Korhonen
Edeltävät opinnot
Kemistin työmenetelmät I ja II sekä aineopintojen harjoitustyöt I ja II

Osaamistavoitteet

Opiskelija laajentaa kemian tietojaan ja laboratoriotyöskentelytaitojaan orgaanisen kemian ja kemiallisen biologian osa-alueelta. Opiskelija oppii suorittamaan entistä itsenäisemmin kemian laboratoriotöitä sekä raportoimaan työn suorituksesta ja saaduista tuloksista.

Sisältö

Orgaanisen kemian ja kemiallisen biologian harjoitustyöpaketti muodostuu pakollisesta rakenneanalyysistä ja vapaasti valittavissa olevista orgaanisen kemian, luonnonyhdistekemian ja fysikaalisen orgaanisen kemian harjoitustöistä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset

Harjoitustyöt: Rakenneanalyysi sekä kolme vapaasti valittavaa synteettisen orgaanisen kemian, luonnonyhdistekemian ja/tai fysikaalisen orgaanisen kemian harjoitustyötä.

Harjoitustyöt tehdään noin seitsemän työviikkoa kestävällä jaksolla opetuslaboratoriossa. Harjoitustöitä voi tehdä omaan tahtiin varausjärjestelmän puitteissa laboratorion aukioloaikoina. Jokaisesta tehdystä harjoitustyöstä laaditaan itsenäisesti työselostus annettujen ohjeiden mukaisesti.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kurssi on suoritettu kun harjoitustyöt ja työselostukset on hyväksytty.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kurssi järjestetään joka syksy.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Moodlen kautta jaettavat erilliset työohjeet ja muu materiaali.

Lisätietoja

Kurssi on tarkoitettu kemian pääaineopiskelijoille

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
Kemian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science