Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Kemian laitos » Kemian aineopinnot I
KEMI6114 Materiaalikemian ja kemiallisen analyysin aineopintojen harjoitustyöt 4 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Timo Ala-Kleme
Edeltävät opinnot
Kemistin työmenetelmät I ja II sekä aineopintojen harjoitustyöt I ja II

Osaamistavoitteet

Kurssin tarkoitus on perehdyttää opiskelijat instrumenttianalytiikan mittausprosessien taustaan, käytännön mittalaitteiden käyttöön, näytteiden käsittelyyn sekä mittaustulosten kriittiseen analysointiin ja raportointiin.

Sisältö

Harjoitustyövalikoimassa mm. metallianalyysejä, sähkökemiallisia mittauksia, nanomateriaalien valmistusta ja epäorgaanista syntetiikkaa käsitteleviä töitä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Harjoitustöiden suoritus, vähintään kolme harjoitustyötä ja töiden harjoitustyöselostukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty suoritus vähintään kolme suoritettua harjoitustyötä ja hyväksytyt kirjalliset harjoitustyöselostukset

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kurssi järjestetään joka vuosi syyslukukauden 1. periodilla

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoitustöiden suoritusohjeet ja muu materiaali saatavissa Moodlesta

Lisätietoja

Kurssi on tarkoitettu kemian pääaineopiskelijoille

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
Kemian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science