Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI6122 Ympäristökemia 4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yleisimmät ja ajankohtaisimmat kemialliset ilmiöt, jotka tapahtuvat ympäristössämme. Opiskelija ymmärtää ilma-, vesi- ja maaperäkemiaa sekä ihmisen toiminnan vaikutusta niihin. Opiskelija osaa kuvata kemiallisten tekijöiden alkuperää, reaktioita, kulkeutumista sekä vaikutuksia.

Sisältö

Kurssin keskeisiä aihepiirejä ovat stratosfäärin kemia (otsonikerros), troposfäärin kemia (ilmansaasteet ja kemiallinen reaktiivisuus), kasvihuoneilmiö ja ilmaston lämpeneminen, veden kemia, toksiset orgaaniset kemikaalit sekä toksiset raskasmetallit. Kurssilla tutustutaan arkipäivän kemikaaleihin sekä käydään läpi vihreään kemiaan liittyviä asioita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Luennot 14 t, työpajat 14 t, itseopiskelu sekä ViLLE-tehtävät.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen luento-opetukseen ja työpajoihin. ViLLE-tehtävät on suoritettava hyväksytysti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosana määräytyy ViLLE-tehtävistä saatavien pisteiden perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

2017, III periodi. 2018, III periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Moodlen, luentojen ja työpajojen materiaalit sekä luentomuistiinpanot.

Lisätietoja

Kurssilla käytetään ViLLE-oppimisjärjestelmää. ViLLE-tagi tulee hankkia IT-palveluista ennen kurssin alkua.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
Kemian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science