Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI6124 LuK-harjoitustyö/ Orgaaninen kemia ja kemiallinen biologia 9 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Mikko Ora, Juha-Pekka Salminen

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on täydentää opiskelijoiden tietämystä laboratoriossa tehtävästä kokeellisesta tutkimustyöstä.

Sisältö

LuK-työn sisältö riippuu valitusta harjoitustyöstä. LuK-harjoitustyö tehdään pääsääntöisesti siinä pääaineessa, jolla opiskelija aikoo suorittaa maisteritutkinnon.

Toteutustavat

LuK-harjoitustyön kesto on noin neljä täyttä työviikkoa ja työn päätyttyä siitä kirjoitetaan työselostus.
Vaadittavat opintosuoritukset:

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Lisätietoja

Kirjalliset työohjeet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
Kemian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science