Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI6102 Kemia II 4 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Päivi Poijärvi-Virta
Edeltävät opinnot
Lukion kemian oppimäärän syventävät kurssit

Osaamistavoitteet

Kemia II -kurssin tavoitteena on opettaa analyyttisen ja epäorgaanisen kemian perusasiat. Kurssin jälkeen opiskelija osaa käsitellä kaasu- ja liuostasapainoja ja soveltaa niitä käytännössä. Opiskelija tuntee siirtymämetallit ja niiden ominaisuudet ja hallitsee metallien yksinkertaiset sidos- ja pakkautumismallit. Osaamisen toteutumista tarkastellaan laskuharjoituksissa, joissa sovelletaan opetettuja asioita käytännössä.

Sisältö

Perustiedot kaasu- ja liuostasapainoista ja niiden sovelluksista, siirtymämetallit, metallien yksinkertaiset sidos- ja pakkautumismallit sekä heikot vuorovaikutukset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Steven S. Zumdahl, Donald J. DeCoste: Chemical Principles, 7. painos, Brooks/Cole, soveltuvin osin sekä Moodlessa jaettava luentomateriaali

Lisätietoja

Kurssi on tarkoitettu kemian pääaineopiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
Kemian laitos
Kemian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
KEMI6102 Kemia II
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science