KEMI6125 LuK-harjoitustyö/ Materiaalikemia ja kemiallinen analyysi 9 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Ari Lehtonen

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on täydentää opiskelijoiden tietämystä laboratoriossa tehtävästä kokeellisesta tutkimustyöstä

Sisältö

LuK-työn sisältö riippuu valitusta harjoitustyöstä. LuK-harjoitustyö tehdään pääsääntöisesti siinä pääaineessa, jolla opiskelija aikoo suorittaa maisteritutkinnon.

Toteutustavat

LuK-harjoitustyön kesto on noin neljä täyttä työviikkoa ja työn päätyttyä siitä kirjoitetaan työselostus.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Harjoitustyö ja työselostus

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Lisätietoja

Kirjalliset työohjeet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
Kemian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science