Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Kemian laitos » Kemian syventävät opinnot
KEMI6602 Kemian tieteellinen viestintä II 3 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Juha-Pekka Salminen ja Ari Lehtonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee kemian tieteellisen viestinnän suullisesti ja osaa laatia suullisen viestinnän apuna käytettävää graafista materiaalia.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan erilaisiin tapoihin harjoittaa kemian tieteellistä viestintää etenkin suullisesti. Kurssilla harjoitellaan pitkien ja lyhyiden PowerPoint-esitysten laatimista ja pitämistä, hissipuheita, haastattelutilanteita, sekä lehdistötiedotteiden ja graafisten abstraktien laatimista. Lisäksi tutustutaan työnhaun kannalta oleellisten dokumenttien, kuten CV:n laadintaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Aktiivinen läsnäolo luennoilla ja harjoituksissa

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vuoden kevät. Suoritetaan samana keväänä, kun pidetään esitelmä ja posteri Kemian kevät –tapahtumassa. Erikoistyö pitää olla aloitettu riittävän ajoissa ennen kurssin alkua, jotta kurssin aikana on mahdollista käyttää omia tuloksia hyväksi tieteellisen viestinnän harjoittamisessa

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science