Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI6404 Fysikaalinen orgaaninen kemia 4 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Mikko Ora

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on tarkastella alla mainittuja fysikaalisen orgaanisen kemian aihepiirejä (kts. kurssin sisältö) siinä laajuudessa, että opiskelija pystyy omaksumaan kurssilla käsitellyn materiaalin ja ratkaisemaan ko. tieteenalaan kuuluvia yksinkertaisia kemiallisia tehtäviä. Lisäksi opiskelija tutustuu alan englannin kieliseen terminologiaan kirjoittamalla esseetehtäviä.

Sisältö

Katalyysi, kemiallisten reaktioiden kinetiikka, kineettiset isotooppiefektit, molekyylien energetiikka, hapot ja emäkset, lineaariset vapaaenergiakorrelaatiot, protoninsiirron nopeus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Esseetehtävät

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Kirjallinen tentti ja esseetehtävät

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Kevät 2017.
Kurssi luennoidaan joka toinen kevät.
Opetuskieli muuttuu englanniksi 2019 keväällä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentojen Powerpoint-materiaali , Eric V Anslyn/Dennis A. Dougherty : Modern Physical Organic Chemistry materiaalia

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science