Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Kemian laitos » Kemian opettaja
KEMI6207 Kemia, opetus ja tutkimus 5 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Veli-Matti Vesterinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu kemian opetuksen tutkimukseen ja oppii käyttämään sitä oman opetuksensa kehittämisessä. Tutustuu peruskouluihin ja lukioihin kemian opetuksen toimintaympäristönä.

Sisältö

Kemia peruskoulujen ja lukioiden opetussuunnitelmissa, koulut kemian opetuksen toimintaympäristöinä, kemian kiinnostuksen ja ymmärryksen kehittämiseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet, tavat hyödyntää kemian opetuksen tutkimusta omassa opetuksessa.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Suositeltavat opinnot: Kemian perus- ja aineopinnot

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Lähiopetus: vähintään 6 x 4 h
Lähiopetus perustuu vertaisopetukseen, jossa kukin opiskelija toimii sekä opiskelijan että opettajan roolissa. Lähiopetukseen liittyy oppimistehtäviä, jotka osin perustuvat kirjallisuuteen. Osa lähiopetuksesta voidaan toteuttaa opintovierailuina tai kenttäjaksona.
Lisäksi toteutetaan itse valitun koulun kanssa yhteistyöhanke, jossa opiskelija suunnittelee lyhyen opetuskokonaisuuden jollekin oppilasryhmälle.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Aktiivinen läsnäolo lähiopetuksessa, kurssin kuuluvat oppimistehtävät sekä koulujen kanssa tehtävä yhteistyöprojekti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. opiskeluvuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sähköisen oppimisympäristön kautta jaettava materiaali

Lisätietoja

Järjestetään vähintään joka toinen vuosi. Toteutus ja kurssin tarkemmat teemat saattavat vaihdella. Kurssi toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä muiden yliopistojen kemian laitosten kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science