Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2189 P3b Opiskeluvalmiudet 2 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Johanna Frigård
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on yleiskäsitys tieteellisen tiedonmuodostuksen perusteista, tiedonhakumenetelmistä, perus- ja aineopinnoissa käytetyistä opintojaksojen suoritustavoista sekä henkilökohtaisten opintojen suunnittelusta.

Sisältö

Tiedonhaun, informaatiolukutaidon ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Pääaineopiskelijoiden kohdalla opettajatuutorointi ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen.

Toteutustavat

Harjoituskurssi ja opettajatuutorointi.
Harjoituskurssi järjestetään vuosittain.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Pääaineopiskelijoilla henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS).

Sivuaineopiskelijat:
Mediatutkimuksen, musiikkitieteen, kotimaisen kirjallisuuden tai yleisen kirjallisuustieteen pääaineopiskelijat, jotka tekevät taidehistorian sivuaineopintoja, voivat korvata koko opintojakson P3a-P3b aineopintojen erikoiskurssilla (5 op).

Muut sivuaineopiskelijat korvaavat Opiskeluvalmiudet -jakson tenttimällä teoksen Heinonen, Yrjö (toim.), Taide, kokemus ja maailma, 2014 (2 op).

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Pääaineopiskelijoiden arviointi suoritetaan vasta kun HOPS on tehty yhdessä opettajatuutorin kanssa.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Erityistapauksessa 1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kinnunen, Merja & Löytty, Olli (toim.), Tieteellinen kirjoittaminen. 2002, soveltuvin osin.

Muut kuin mediatutkimuksen, musiikkitieteen, kotimaisen kirjallisuuden tai yleisen kirjallisuustieteen pääaineopiskelijat korvaavat kurssin kirjatentillä:

Heinonen, Yrjö (toim.), Taide, kokemus ja maailma. Risteyksiä tieteidenväliseen taiteiden tutkimukseen. 2014.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies