Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1110 Internet-etnografia ja digitaalisten aineistojen hallinta 2 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
perusopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu digitaalisten aineistojen ja teknologioiden käyttöön liittyviin menetelmiin, kuten Internet-etnografian erityispiirteisiin ja etiikkaan, tutkimusaineiston muodostamiseen, tallennukseen, hallintaan ja säilytykseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeiset digitaaliset työvälineet ja toimintatavat ja osaa muodostaa ja hallita digitaalisia tutkimusaineistoja tutkimuseettisesti kestävällä tavalla.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin digitaalisiin työmenetelmiin ja toimintatapoihin harjoitustehtävien avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari
Harjoitukset

Harjoitusseminaari järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi; Muussa tapauksessa osio suoritetaan kirjallisesti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Harjoitusseminaari järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi; Muussa tapauksessa osio suoritetaan kirjallisesti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Haverinen, Anna & Östman, Sari: Verkkotutkimuksen eettiset haasteet: Armi ja anoreksia – Salla-Maria Laaksonen & al. (toim.), Otteita verkosta. Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Tampere: Vastapaino, 2013, 49–67.

Kozinets, Robert: Netnography. Doing ethnographic research online. London: SAGE, 2010. (221 s.)

Laaksonen, Salla-Maria, Matikainen, Janne & Tikka, Minttu (toim.): Otteita verkosta. Verkon ja sosiaaalisen median tutkimusmenetelmät. Tampere: Vastapaino, 2013.( 376 s.)

Pink, Sarah, Horst, Heather, Postill, John, Hjorth, Larissa, Lewis, Tania & Tacchi, Jo (eds.): Digital Ethnography. Principles and Practice, London: SAGE, 2016. (197 s.)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies