Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1071 Kulttuurialan työelämätaidot 3 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Folkloristiikan perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on vahvistaa opiskelijan tietämystä omasta asiantuntijuudestaan ja kehittää opiskelijan työelämätaitoja. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa mahdollisia urapolkuja, osaa kertoa omista vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan sekä osaa suunnitella työnhakuaan.

Sisältö

Kulttuurialaan tutustuminen, työelämätaitoihin perehtyminen, työnhakutaitojen harjoittelu, urasuunnittelu, oman osaamisen tunnistaminen ja sen esille tuonti sekä muiden työelämätaitojen kehittäminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Seminaari 16 t 0 t

16 h seminaari (luentoja, vierailuja), itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Vähintään 80 %:n läsnäolo, harjoitustyöt (mm. työpaikkahakemus, cv, kirjallinen urasuunnitelma)

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Lisätietoja

Opintojakson suorittaminen kurssimuotoisena on pakollinen pääaineopiskelijoille. Sivuaineopiskelijat voivat sopia vaihtoehtoisesta suoritustavasta vastaavan opettajan kanssa. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä uskontotieteen oppiaineen sekä Rekry-Turun yliopiston työelämäpalvelujen kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies