Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1169 Tieteellinen kirjoittaminen I 2 op
Vastuutaho
Uskontotiede
Vastuuhenkilö
Tiina Mahlamäki

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan kirjoittajana. Opiskelija perehtyy johonkin tieteellisen tai yleistajuisen kirjoittamisen osa-alueeseen ja kykenee tuottamaan valmiin tekstin.

Sisältö

Perehtyminen johonkin tieteellisen tai yleistajuisen kirjoittamisen osa-alueeseen. Oman tekstin tuottaminen. Muiden tekstien rakentava arviointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

2. tai 3. vuosi

Työpajatyöskentely, itsenäinen työskentely, harjoitukset.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava oheismateriaali.

Lisätietoja

Kurssin voi suorittaa osallistumalla joko uskontotieteen järjestämälle kurssille tai laitoksen yhteiseen tietokirjoittamisen tai luovan kirjoittamisen luentosarjaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies