Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN6682 Kehitysmaantiede (p) 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää miten kehitys ja alikehitys ilmenevät globaaleina ja alueellisina ilmiöinä. Hän tuntee keskeiset kehitysteoriat ja lähestymistavat ja ymmärtää näiden käytännön ilmentymiä alueellisen kehittyneisyyden ja kehittämisen näkökulmista.

Sisältö

Kurssin materiaali käsittää kaksi kirjaa sekä YK:n raportin. Teos Geographies of development tarjoaa näkökulmia kehityksen merkityksiin ja käsitteisiin, kehitysteoreettisiin lähestymistapoihin, kehityksen käytännön ilmentymiin ja toimijoihin sekä kehityksen alueellisiin ulottuvuuksiin. Teos Africa's Information Revolution tuottaa liittymäkohdan laitoksella tehtävään tutkimukseen ja käsittelee tietoyhteiskuntakehitystä Etelä-Afrikassa ja Tansaniassa. YK:n vuosituhattavoitteiden toteutumisen seurantaraportti tarjoaa temaattisen ja tilastollisen katsauksen ajankohtaisiin kehitystrendeihin maailmassa.

Toteutustavat

Ohjeistus Moodlessa.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Itsenäinen työskentely, tehtävät Moodlessa tai kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

LuK 1 kevät, LuK 2-3

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Robert B. Potter, Tony Binns (2008): Geographies of Development: An Introduction to Development Studies

James T. Murphy, Padraig Carmody (2015). Africa's Information Revolution: Technical Regimes and Production Networks in South Africa and Tanzania

UN Millenium Development Goals Report 2016 http://www.un.org/millenniumgoals/news.shtml

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet