Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0040 Erikoisalojen toimeksiannot suomi - ranska: yritysviestintä 5 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja / yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee yritysviestinnän tekstien kääntämisen kannalta oleelliset apuvälineet, on perehtynyt tarvittaviin taustatietoihin ja kykenee kääntämään yritysviestinnän tekstejä.

Sisältö

Erikoisalojen viestinnän kannalta relevantit käännöstehtävät käännösfunktio huomioiden.

Toteutustavat

Luento-opetus (14 t), harjoitukset (14 t) ja itsenäinen työskentely (102 t).

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset