Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biokemian laitos » ELINTARVIKEKEMIAN AINEOPINNOT
FOOD3750 Elintarvikekemian harjoitustyöt 10 op
Vastuutaho
Elintarvikekemia
Edeltävät opinnot
Perusosaaminen laboratoriotyöskentelystä ja kromatografiasta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy työskentelemään itsenäisesti ja turvallisesti elintarvikelaboratoriossa annettujen ohjeiden mukaan. Hän hallitsee tavanomaiset elintarvikeanalytiikassa käytettävät menetelmät ja laitteet. Opiskelijalla on valmiudet itsenäiseen tiedonhakuun ja ongelmanratkaisuun sekä kyky analysoida ja raportoida tuloksia suullisesti ja kirjallisesti.

Sisältö

Yksin tai ryhmässä tehtävät harjoitustyöt sisältävät elintarvikkeiden valmistusta sekä koostumuksen ja laadun analysoimista kvalitatiivisin ja kvantitatiivisin menetelmin soveltaen muun muassa erilaisia kromatografisia tekniikoita. Töihin liittyy ennakkotehtäviä ja työselostuksien laatimista. Lisäksi harjoitustyökurssin alussa ja lopussa pidetään yhteiset tapaamiset.

Toteutustavat

Aloitusluennot, ennakkotehtävät sekä harjoitustyöt.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Materiaali Moodle-alustalla ja kurssilaboratoriossa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
ELINTARVIKEKEMIAN AINEOPINNOT (Elintarvikekemia)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences