Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biokemian laitos » ELINTARVIKEKEMIAN AINEOPINNOT
FOOD3805 Kasvi- ja eläinperäiset elintarvikkeet 5 op
Vastuutaho
Elintarvikekemia
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojaksojen tavoitteena on antaa perustiedot eri elintarvikeryhmien koostumuksesta, ominaisuuksista ja elintarvikkeissa tapahtuvista kemiallisista reaktioista.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään elintarvikkeiden eri aineosien suhdetta rakenteeseen sekä kemiallisiin ja fysikaalisiin muutoksiin. Lisäksi tarkastellaan ko. elintarvikeryhmien kulutuslukuja ja niiden mahdollisia vaikutuksia ravitsemukseen.

Toteutustavat

Kurssi koostuu pääasiassa luento-opetuksesta, joiltakin osin esseistä ja tehdasvierailuista. Kurssi aloitetaan syksyllä ja jatkuu saman lukuvuoden keväällä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Osallistuminen luentoihin, esseiden laadinta ja loppukuulustelu

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentojen lähdekirjallisuutena voi käyttää kirjoja: Belitz, Grosch & Schieberle(2004). Food Chemistry 3. painos (Springer) kappaleet 10-18, 21 ja 22 sekä Anna-Maria Saarela, Paula Hyvönen, Sinikka Määttälä, Atte von Wright, Elintarvikeprosessit, 2010, 3. painos.

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan viimeisen kerran lukuvuonna 2016 - 2017.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
ELINTARVIKEKEMIAN AINEOPINNOT (Elintarvikekemia)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences