Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biokemian laitos » BIOTEKNIIKAN AINEOPINNOT
BTEK4044 Molekulaarinen biotekniikka 3 op
Vastuutaho
Biotekniikka
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin päätavoitteena on perehdyttää opiskelija molekulaarisen biotekniikan keskeisimpiin menetelmiin ja niiden sovelluksiin. Keskeiset pyrkimyksenä on myös auttaa opiskelijaa muodostamaan selkeä kokonaisnäkemys molekulaarisen biotekniikan menetelmiin nojaavan tutkimuksen osa-alueista. Kurssin tavoitteena on myös kannustaa opiskelijaa pohtimaan nopeasti kehittyvien molekulaarisen biotekniikan menetelmien avaamia mahdollisuuksia ja toisaalta teknologisen kehityksen mukaan tuomia eettisiä kysymyksiä.

Sisältö

Kurssi koostuu luennoista sekä pienryhmätyöskentelystä. Luennot pidetään kurssin alkupuolella ja niillä käydään läpi keskeisimpiä molekulaarisen biotekniikan menetelmiä ja suuntauksia. Ryhmätyöskentelyn keinoin perehdytään spesifisiin aihealueisiin.

Opetuskieli

suomi

Kirjallinen materiaali englanninkielistä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Tentin hyväksytty suoritus edellyttää 50% maksimipistemäärästä.

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan viimeisen kerran syksyllä 2016.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
BIOTEKNIIKAN AINEOPINNOT (Biotekniikka)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences