Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATE5287 Matematiikan opiskelumenetelmät I 2 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Vesa Halava
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii lukemaan matemaattista tekstiä ja kirjoittamaan matematiikasta. Hän tutustuu erillaisiin opiskelumenetelmiin.

Sisältö

Matemaattisen tekstin lukeminen, matematiikasta kirjoittaminen, matematiikasta keskusteleminen, ryhmätyö, oppimispäiväkirja, käsitekarta, kuvien piirtäminen.

Toteutustavat

Opiskelukokeilut. Oppimispäiväkirja.

Opetuskieli

suomi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Lisätietoja

Voidaan suorittaa vain kurssin Analyysi I (mat) yhteydessä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet