Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BKEM5160 Solu ja energia - teoria 6 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
Eevi Rintamäki
Edeltävät opinnot
Suositeltavat edeltävät opinnot: Solu ja biomolekyylit

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää omavaraisen ja toisenvaraisen eliön solun energiatalouden periaatteet ja rakenteelliset erot. Opiskelija tuntee keskeiset anaboliset ja kataboliset reaktiotiet sekä ymmärtää ihmisen ravitsemuksen biokemiallisen perustan. Opiskelija saa käsityksen keskeisistä ravintoaineista ja niiden aineenvaihdunnasta. Opiskelija ymmärtää ravitsemuksen merkityksen terveyden edistämisessä.

Sisältö

Luennoilla perehdytään solun energiatalouteen (bioenergetiikan perusteet, fotosynteesi ja soluhengitys), biomolekyylien biosynteesireitteihin sekä ravinnon sisältämien komponenttien, erityisesti hiilihydraattien, lipidien ja proteiinien, aineenvaihduntaan.

Toteutustavat

Luennot

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

1. ja 2. periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan ensimmäisen kerran syksyllä 2017.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Biokemian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences