Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biokemian laitos » Elintarvikekemia
BKEM5170 Elintarvikkeiden koostumus ja analytiikka - teoria 5 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
Kaisa Linderborg

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvailla molekyylitasolla elintarvikkeiden koostuvan samoista biokemiallisista yhdisteistä (esim. lipidit, hiilihydraatit, proteiinit, vitamiinit) joita on aikaisemmilla kursseilla käsitelty organismin toiminnan näkökulmasta.
Opiskelija ymmärtää elintarvikkeiden yhdisteiden vaikutuksen elintarvikkeen ominaisuuksiin sekä reaktioihin, joita tapahtuu esimerkiksi elimistössä tai prosessoinnissa.
Opiskelija ymmärtää elintarvikeanalytiikan merkityksen elintarvikkeiden turvallisuudelle, autenttisuudelle ja kehitykselle. Hän hallitsee edustavan näytteenoton teorian ja tutustuu kromatografisiin tekniikoihin ja aistittavan laadun arviointiin sekä kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen analysoinnin periaatteisiin.

Sisältö

Biomolekyylien merkitys elintarvikkeissa: Elintarvikkeiden ja niiden raaka-aineiden tärkeimpien yhdisteryhmien kemiallinen koostumus (lipidit, hiilihydraatit, proteiinit, vitamiinit, luonnon värit, aromit) sekä aineosien suhde biokemiallisiin, kemiallisiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiin. Elintarvikkeissa tapahtuvat kemialliset ja biokemialliset reaktiot. Molekyylit ja aistittavan laatu. Edustava näytteenotto. Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen analyysi. Kromatografian teoria. Kaasukromatografia. Nestekromatografia. Sisäiset ja ulkoiset standardit. Liekki-ionisaatio ja UV- VIS detektorit.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennolla jaettava materiaali. Tausta-aineistona voi käyttää teosta T.P. Coultate: Food ? The hemistry of its components. RSC Publishing 2009 tai uudempi.

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan ensimmäisen kerran keväällä 2018.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences