Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biokemian laitos » Elintarvikekemia
BKEM5171 Elintarvikkeiden koostumus ja analytiikka - käytäntö 5 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
Kaisa Linderborg

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa esimerkkien avulla havainnollistaa elintarvikkeiden yhdisteiden vaikutusta elintarvikkeen ominaisuuksiin sekä reaktioihin, joita tapahtuu esimerkiksi elimistössä tai prosessoinnissa. Laboratoriotöiden avulla opiskelija tutustuu elintarvikeanalytiikan merkitykseen elintarvikkeiden turvallisuudelle, autenttisuudelle ja kehitykselle. Hän oppii hallitsemaan edustavan näytteenoton ja saa kokemusta kromatografisista tekniikoista ja aistittavan laadun arvioinnista. Opiskelija pystyy projektityöskentelyyn sekä yksin että ryhmässä hahmottaen kokonaisuuden, erottaen ydinaineksen ja halliten projektiin käytettävissä olevaa aikaa.

Sisältö

Opettajatuutoroitu Show and tell -posteriparityö elintarvikkeiden koostumuksesta sekä laborotorioharjoitustyöt.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Työselostus.

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennolla jaettava materiaali. Tausta-aineistona voi käyttää teosta T.P. Coultate: Food - The hemistry of its components. RSC Publishing 2009 tai uudempi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences