Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE4021 Genetiikan menetelmäopinnot I 4 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy selittämään modernien solu- ja molekyylibiologian menetelmien periaatteet ja toimimaan itsenäisesti annettujen ohjeiden mukaisesti solu- ja molekyylibiologian laboratoriossa, sekä pystyy soveltamaan opetettuja menetelmiä tutkimusongelmien ratkaisuun.

Sisältö

Genetiikan menetelmäopinnot I koostuu luennoista ja itsenäisestä laboratoriotyöskentelystä (4 op). Kurssi sisältää sekä teoriaopetusta että käytännön harjoittelua geeninsiirtotekniikoista (lipofektio, elektroporaatio ja mikroinjektio) ja reportterigeenitekniikoista. Lisäksi kurssilla perehdytään aseptiseen työskentelyyn soluviljelylaboratoriossa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmäopetus
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Osallistumien opetukseen, suulliset esitykset, harjoitustyöt, työselostukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Kurssi järjestetään periodissa I.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet