Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE2241 Mikrobien molekyyligenetiikka 3 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat mikrobien genetiikkaan molekyylitasolle asti sekä antaa teoreettiset valmiudet mikrobien käytöstä ja geneettisestä modifioinnista tutkimus- ja muihin tarkoituksiin.

Sisältö

Virusten, bakteerien ja hiivan genetiikka sekä näiden organismien geneettiset muokkausmenetelmät. Käsiteltäviä asioita muun muassa: mutaatiot, komplementaatio, geeniekspressio, two-hybrid analyysi, transposonit, funktionaalinen genomiikka, merkkigeenit. Luennot ja kuulustelu, johon sisältyy luentojen oheismateriaalina käytettävä kirjallisuus niiltä osin kuin luentojen yhteydessä ilmoitetaan.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Ei suositella ennen Genetiikan jatkoluentoja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Kurssin voi suorittaa myös suositeltuja ajankohtia myöhemmin.
Luento järjestetään joka toinen syksy (parilliset vuodet)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet