Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Maantieteen ja geologian laitos » Pakolliset syventävät opinnot
MAAN7105 Maantieteen graduseminaari (p) 3 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Risto Kalliola ja muut professorit

Osaamistavoitteet

Graduseminaari on kolmiosainen gradun kaikkia vaiheita tukeva opintokokonaisuus. Yleisessä osassa opitaan tiedonhankintataitoja ja tieteellisen tekstin kirjoittamista sekä jäsentelyä. Tutkimussuunnitelmien esittämisosassa opitaan suunnittelemaan tutkimusta ja keskustelemaan suunnitelmien parantamisesta. Valmiiden töiden esittämisosassa opitaan valmiin työn esittely ja rakentavaa kriittistä keskustelua.

Sisältö

Yleisen osan luennot ja harjoitukset periodilla 1 kouluttavat tieteellistä kirjoittamista ja tukevat oman tutkielman tekoa. Sen yhteydessä alkaa oman tutkielman suunnittelu, jota jatketaan syyskaudella. Tutkimussuunnitelmien esittämisosan tilaisuuksia järjestetään syksyllä, talvella ja keväällä. Valmiiden gradujen esittämistilaisuuksia on kaikkien periodien aikana useita.

Toteutustavat

Yleisen osan suorittamiseen liittyy harjoitustehtäviä. Muut tilaisuudet perustuvat opiskelijoiden esityksiin ja niistä käytävään keskusteluun. Opiskelijat esittelevät seminaarissa tutkimussuunnitelman työn ollessa aluillaan ja tulokset sen valmistuttua. Kullakin esityksellä on opponentti ja myös yleisön osallistuminen on tärkeää.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Kaikkien graduseminaarin osien suorittaminen hyväksytysti kurssin verkkosivuilla ilmoitettavalla tavalla.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet