Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Maantieteen ja geologian laitos » Pakolliset syventävät opinnot
MAAN7043 Maantieteen loppukuulustelu (opettaja) (p) 2 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Professorit / Sanna Mäki

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii syvällisesti tieteellisestä kirjallisuudesta, joka tukee hänen ammatillista erikoistumistaan.

Sisältö

Opintojaksossa opiskelija perehtyy syvällisesti esimerkiksi pro gradu -tutkielman tekoa tukevaan kirjallisuuteen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallisuuskuulustelusta sovitaan pääsääntöisesti pro gradu -tutkielman ohjaajan kanssa ja kuulustelu toteutetaan erikseen sovittavana ajankohtana.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

FM1/FM2

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ohjeet Moodlessa

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet